شناسایی ۱۶۶ طرح اثرگذار در پژوهش در دانشگاه‌ های علوم پزشکی به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  شناسایی ۱۶۶ طرح اثرگذار در پژوهش در دانشگاه‌ های علوم پزشکی  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر رسول یاراحمدی افزود: در فرآیند ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی طرح‌های اثرگذار در […]

شناسایی ۱۶۶ طرح اثرگذار در پژوهش در دانشگاه‌ های علوم پزشکی

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  شناسایی ۱۶۶ طرح اثرگذار در پژوهش در دانشگاه‌ های علوم پزشکی  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر رسول یاراحمدی افزود: در فرآیند ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی طرح‌های اثرگذار در پژوهش نیز مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.
وی گفت: ۱۹۴ طرح اثرگذار از دانشگاه‌های تیپ یک، ۱۷۷ طرح از دانشگاه‌های تیپ دو و ۵۴ طرح از دانشگاه‌های تیپ سه و ۶ طرح نیز از دانشگاه‌های نوپا دریافت شد که در مجموع ۴۳۱ طرح می شود و از این میان ۱۶۶ طرح واجد شرایط شناسایی شد.
یاراحمدی با بیان اینکه در فرآیند ارزشیابی مراکز تحقیقاتی تولید دانش و فناوری ۷۰ درصد از مجموع امتیازات این بخش را به خود اختصاص داده است و در رتبه بعدی اثرگذاری با ۲۵ درصد و حاکمیت و رهبری ۵ درصد امتیازات را شامل می‌شوند.
وی با بیان اینکه اثرگذاری طرح های تحقیقاتی را در چهار گروه دسته بندی شد، عنوان کرد: طرح هایی که بر تصمیم گیری یا بر وضعیت سلامت یا ارائه خدمت یا طرح ‌هایی که بر مولفه های موثر بر سلامت یا اقتصاد اثرگذار هستند. هر کدام شرایط ویژه ای را می طلبیدند که متناسب با اقتضائات آنها مورد سنجش و ارزشیابی قرار گرفتند.
سرپرست مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت به طرح های تحقیقاتی اثرگذار بر تصمیم گیری اشاره کرد و گفت: این گروه شامل طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی مرکز تحقیقات است که نتایج آن طی سال ارزشیابی منجر به اصلاح تصمیم گیری یا ابلاغ تصمیمات جدید شده و در سیستم استفاده شود.
وی به تشریح طرح های تحقیقاتی اثرگذار بر وضعیت سلامت و ارائه خدمت پرداخت و گفت: طرح هایی که منجر به تغییر در وضعیت سلامت مردم، بهبود کیفیت ارائه خدمات سلامتی به جامعه شده باشد در این گروه می‌گنجد. مصادیق تغییر در سلامت مانند تغییر در شیوع یا بروز بیماری، تغییر کیفیت زندگی یا افزایش طول عمر که میتواند از طریق بهبود فرآیند پیشگیری، درمان و بازتوانی ایجاد شود و مصادیق تغییر در کیفیت ارائه خدمات سلامتی مانند افزایش مقبولیت، دسترسی، مناسبت، اثربخشی، کارایی و ایمنی و غیره می شود.
یاراحمدی شرایط طرح های تحقیقاتی اثرگذار بر مولفه های موثر بر سلامت را برشمرد و افزود: طرح های تحقیقاتی که نتایج آن منجر به تغییر در مولفه های موثر بر سلامت اجتماعی، فرهنگی، محیطی و غیره شود که مصادیق آن تغییر در مولفه‌های موثر بر سلامت مانند کاهش عوامل خطر، افزایش تامین عدالت در سلامت و غیره است.
وی گروه چهارم را طرح های اثر گذار بر اقتصاد دانست و گفت: طرح هایی است که منجر به ایجاد اثراتی مانند درآمدزایی و افزایش کارایی شود. مانند تولید محصول یا خدمات قابل فروش جدید، بهینه ساختن کالا یا محصول قبلی که باعث افزایش کیفیت یا کاهش هزینه تولید شود. همینطور ایجاد کارآفرینی دانش بنیان، اجرای مداخلات مبتنی بر شواهدی که منجر به کاهش تعداد روزهای از دست رفته کار به علت بیماری یا ناتوانی یا کاهش هزینه های مستقیم بیماران و نظام سلامت شود. امیدوارم براتون خبر   شناسایی ۱۶۶ طرح اثرگذار در پژوهش در دانشگاه‌ های علوم پزشکی براتون مفید بوده باشه

 
2023-02-24 07:57:08