شالیکاران خزانه گیری را از ۱۵ فروردین آغاز کنند به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار گیلان ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه شالیکاران بر اساس تقویم سال زراعی و از ۱۵ فروردین خزانه گیری را آغاز کنند، گفت: تاکنون ۳۳ هزار تن کود شیمیایی نیز توزیع شده است. بیش از ۶۰ […]

شالیکاران خزانه گیری را از ۱۵ فروردین آغاز کنند

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار گیلان ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه شالیکاران بر اساس تقویم سال زراعی و از ۱۵ فروردین خزانه گیری را آغاز کنند، گفت: تاکنون ۳۳ هزار تن کود شیمیایی نیز توزیع شده است.
بیش از ۶۰ درصد اراضی شالیزاری استان گیلان با استفاده از نزولات آسمانی شخم زده شده‌اند.
وی با بیان اینکه استان گیلان ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد، گفت: این میزان معادل ۱۵۰ هزار هکتار از این اراضی است.
تاکنون ۸۰ درصد این بذرها در میان شالیکاران توزیع شده و مابقی نیز در روزهای آتی توزیع خواهد شد.