شاخص های جدید ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی اعلام شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  شاخص های جدید ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی اعلام شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر رسول یاراحمدی با اعلام این خبر افزود: در فرایند ارزشیابی سال ۱۴۰۱ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی تعداد […]

شاخص های جدید ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  شاخص های جدید ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی اعلام شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر رسول یاراحمدی با اعلام این خبر افزود: در فرایند ارزشیابی سال ۱۴۰۱ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی تعداد ۸۳۱ مرکز تحقیقات در قالب ۷ گروه بر اساس زمینه فعالیت و سابقه فعالیت به رقابت می‌پردازند.
سرپرست مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت درباره موارد حائز اهمیت در ارزشیابی سال ۱۴۰۱ مراکز تحقیقاتی تصریح کرد: التزام به ارائه برنامه راهبردی به طور کامل و با تائید کمیته راهبردی دانشگاه/ سازمان جهت حضور در فرآیند ارزشیابی و عینی سازی شاخص های محور اثرگذاری از جمله این موارد است.
یاراحمدی، به تشریح محور پیامد پژوهش پرداخت و عنوان کرد: محور پیامد پژوهش شامل شاخص‌های تولید محصول، ثبت اختراع، درآمدهای حاصل از پژوهش کسب جوایز ملی/ بین المللی و ترجمان دانش است. جزئیات محور پیامد پژوهش در دستورالعمل سال آینده (۱۴۰۲) لحاظ شده و شاخص های آن قابل ارزیابی و امتیاز دهی خواهد بود.
به گفته سرپرست مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، در فرایند ارزشیابی سال ۱۴۰۱ مراکز تحقیقات علوم پزشکی تعداد ۸۳۱ مرکز تحقیقات در قالب ۷ گروه بر اساس زمینه فعالیت (بالینی، بیومدیکال و ارتقا سلامت) و سابقه فعالیت (بالای ۱۰ سال سابقه و یک تا ۱۰ سال سابقه) به رقابت خواهند پرداخت.
وی یادآور شد: با توجه به حذف ردیف بودجه مراکز تحقیقاتی دارای ردیف مستقل بودجه از کتاب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مراکز تحقیقاتی بر اساس زمینه و سابقه فعالیت در گروه های مربوطه امتیازدهی و رتبه بندی خواهند شد. امیدوارم براتون خبر   شاخص های جدید ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی اعلام شد براتون مفید بوده باشه

 
2023-09-16 13:05:56