سیل ویرانگر جان ۶ نفر را گرفت به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,باران شدید در جنوب پرو باعث وقوع سیل مرگبار در آپوریماک شد که منجر به کشته شدن ۶ نفر شد. امیدوارم خبر  سیل ویرانگر جان ۶ نفر را گرفت براتون مفید بوده باشه

سیل ویرانگر جان ۶ نفر را گرفت

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,باران شدید در جنوب پرو باعث وقوع سیل مرگبار در
آپوریماک شد که منجر به کشته شدن ۶ نفر شد. امیدوارم خبر  سیل ویرانگر جان ۶ نفر را گرفت براتون مفید بوده باشه