سکانس‌های ماندگار از کارگردانی فیلم‌های داریوش مهرجویی به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری سکانس‌های ماندگار از کارگردانی فیلم‌های داریوش مهرجویی  به بهانه درگذشت داریوش هاریکاجویی کارگردان فقید سینما ، برشی کوتاه از فیلم‌های هامون،گاو، مهمان مامان و نارنجی پوش و اجاره نشین‌ها را در این فیلم مشاهده می‌کنید. امیدوارم براتون خبر   […]

سکانس‌های ماندگار از کارگردانی فیلم‌های داریوش مهرجویی

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری سکانس‌های ماندگار از کارگردانی فیلم‌های داریوش مهرجویی  به بهانه درگذشت داریوش هاریکاجویی کارگردان فقید سینما ، برشی کوتاه از فیلم‌های هامون،گاو، مهمان مامان و نارنجی پوش و اجاره نشین‌ها را در این فیلم مشاهده می‌کنید. امیدوارم براتون خبر   سکانس‌های ماندگار از کارگردانی فیلم‌های داریوش مهرجویی براتون مفید بوده باشه

 
2023-10-15 16:56:59