سه شهر استان زنجان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار زنجان ،رئیس علوم پزشکی زنجان گفت: با افزایش یکباره میزان بستری‌های کرونایی در محدوده زمانی کوتاه، شهرهای زنجان، ابهر و خرمدره در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند. ویروس جهش یافته در زمان بسیار کوتاهی افراد زیادی را مبتلا […]

سه شهر استان زنجان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار زنجان ،رئیس علوم پزشکی زنجان گفت:
با افزایش یکباره میزان بستری‌های کرونایی در محدوده زمانی کوتاه، شهرهای زنجان، ابهر و خرمدره در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند.
ویروس جهش یافته در زمان بسیار کوتاهی افراد زیادی را مبتلا می‌کند.
مراکز درمانی استان زنجان با آغاز موج جدید و بی‌سابقه کرونا با رفتار جدید کاملاً همانند کرونای انگلیسی در وضعیت آماده‌باش قرمز قرار دارد.