سنگ اندازی بیمه‌ها در مسیر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، شهرام کلانتری خاندانی گفت: پیگیری‌های ما نشان می‌دهد، در حالی که تأمین اعتبار بخشی از مطالبات سهم ارز داروخانه‌ها و مراکز درمانی چند روزی است که در سازمان برنامه و بودجه انجام شده و […]

سنگ اندازی بیمه‌ها در مسیر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، شهرام کلانتری خاندانی گفت: پیگیری‌های ما نشان می‌دهد، در حالی که تأمین اعتبار بخشی از مطالبات سهم ارز داروخانه‌ها و مراکز درمانی چند روزی است که در سازمان برنامه و بودجه انجام شده و سازمان هدفمندی یارانه‌ها آماده پرداخت است، متأسفانه سازمان‌های بیمه گر در ارائه اسناد صحیح و مورد نیاز سازمان هدفمندی یارانه‌ها، همراهی کامل ندارند.
وی افزود: چوب بی برنامگی سازمان‌ها در پرداخت مطالبات را، داروخانه‌ها می‌خورند. امیدوارم خبر  سنگ اندازی بیمه‌ها در مسیر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها براتون مفید بوده باشه