سقوط داربست ساختمانی در بلوار اندرزگو تهران به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از سقوط داربست ساختمانی روی ۲ خودرو سواری در بلوار اندرزگو تهران خبرداد. امیدوارم خبر  سقوط داربست ساختمانی در بلوار اندرزگو تهران براتون مفید بوده باشه

سقوط داربست ساختمانی در بلوار اندرزگو تهران

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از
سقوط داربست ساختمانی روی ۲ خودرو سواری در بلوار اندرزگو تهران
خبرداد. امیدوارم خبر  سقوط داربست ساختمانی در بلوار اندرزگو تهران براتون مفید بوده باشه