سرپرست مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات وزارت بهداشت منصوب شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  سرپرست مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات وزارت بهداشت منصوب شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت در این حکم آمده است: «دکتر رسول یاراحمدی استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران؛ نظر […]

سرپرست مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات وزارت بهداشت منصوب شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  سرپرست مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات وزارت بهداشت منصوب شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت در این حکم آمده است: «دکتر رسول یاراحمدی استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران؛ نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به عنوان « سرپرست مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات » منصوب می شوید.
باتوجه به اهمیت و جایگاه مهم تحقیقات به عنوان بخش اصلی و حیاتی چرخه علم تا ثروت و تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله)، ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت بر فعال سازی و بازمهندسی هدفمند و مسئله محور نقش، جایگاه و فرآیندهای اجرایی مراکز تحقیقاتی در پاسخ به نیازهای جامعه و انجام فعالیت های مؤثر و مرتبط با اهداف حوزه تخصصی و توانمندهای علمی، اهم موارد مورد انتظار اینجانب به شرح زیر است:
• چابک سازی ساختار و سازمان مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات از منظر فرآیندهای کاری و بویژه نیروی انسانی متخصص، متعهد، جهادی و پاسخگو.
• برنامه ریزی، ارزیابی و نظارت بر مراکز تحقیقاتی حوزه سلامت با رویکرد برنامه محور و ارایه بازخوردهای دوره ای منظم از میزان فعالیت و دستیابی به اهداف مراکز تحقیقاتی منطبق با اساسنامه و برنامه های عملیاتی مصوب آنها.
• بررسی و ارزیابی مجدد اساسنامه ها و اسناد بالادستی حوزه تحقیقات سلامت از جمله اساسنامه مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و … بارویکرد ارتقای اثر بخش و کارایی.
• طراحی و تدوین سازوکار ارتباط مؤثر میان مراکز تحقیقات حوزه سلامت و سازمان ها و نهادهای نیازمند خدمات پژوهشی و مسائل تخصصی مرتبط با حوزه سلامت و هماهنگی اجرایی سازی و عملیاتی کردن فرآیندها پس از تصویب در شورای عالی تحقیقات.
• پیگیری منظم ومنسجم وظایف وفعالیت های مرتبط با شورای عالی تحقیقات وبرگزاری منظم جلسات شورا به همراه پیگیری مصوبات.
• ارزیابی و نظارت مستمر و مؤثر بر فعالیت واحدهای تحقیقاتی حوزه سلامت و مشارکت جدی در راه اندازی داشبورد مدیریت و نظارت کلان بر حوزه تحقیقات و فناوری سلامت کشور .
• بررسی میزان اثرگذاری تحقیقات انجام شده در سطح مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تفکیک هر مرکز / واحد تحقیقاتی طی ۱۰ سال اخیر.
• طراحی و تدوین سازوکار اجرایی و قوانین و فرآیندهای مرتبط با حوزه تحقیقات سلامت در سطح دانشگاههای علوم پزشکی از جمله فرآیندهای مرتبط با فعالیت شورای پژوهشی دانشگاه، تدوین نمونه پروپوزال های تحقیقاتی مرتبط با رشته های تخصصی با رویکرد تحقیقات کاربردی و اثربخشی و سایر موارد مرتبط.
• مدیریت، هماهنگی و ساماندهی همکاریهای تحقیقاتی مرتبط با حوزه سلامت در سایر دستگاه ها و نهادهای بین بخشی.
• انجام سایر امور ارجاعی از طرف اینجانب .
لازم است ضمن بهره گیری از نظرات و تجربیات اعضای هیات علمی و محققین حوزه سلامت، طی مدت سه ماه برنامه تحول حوزه تحقیقات سلامت را تدوین و جهت تصویب به شورای عالی تحقیقات سلامت ارسال کرده و اقدامات مرتبط با اجرایی کردن آن را با جدیت پیگیری کنید.
امید است با درایت جنابعالی و همراهی، هماهنگی و تعامل با سایر مدیران معاونت تحقیقات و فناوری در توسعه و ارتقای حوزه تحقیقات و فناوری در عین رعایت روحیه فسادستیزی و عدالت محوری ذیل توجهات و تائیدات خداوند متعال موفق و سربلند باشید.» امیدوارم براتون خبر   سرپرست مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات وزارت بهداشت منصوب شد براتون مفید بوده باشه

 
2022-07-06 17:05:39