سرپرست ستاد پدافند غیرعامل هلال‌احمر منصوب شد به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,رییس جمعیت هلال احمر در حکمی سرپرست ستاد پدافند غیر عامل این جمعیت را منصوب کرد. امیدوارم خبر  سرپرست ستاد پدافند غیرعامل هلال‌احمر منصوب شد براتون مفید بوده باشه

سرپرست ستاد پدافند غیرعامل هلال‌احمر منصوب شد

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,رییس جمعیت هلال احمر در حکمی سرپرست ستاد پدافند غیر
عامل این جمعیت را منصوب کرد. امیدوارم خبر  سرپرست ستاد پدافند غیرعامل هلال‌احمر منصوب شد براتون مفید بوده باشه