سد گاران مریوان سرریز شد به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار کردستان ،آرش آریانژاد مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان گفت: سد گاران مریوان به دنبال بارندگی‌های بهاری اخیر، به طور کامل پر شده و اکنون در حال سرریز است. آرش آریانژاد خاطر نشان کرد: حجم نرمال مخزن سد گاران ۸۴.۴۲ میلیون مترمکعب بوده که […]

سد گاران مریوان سرریز شد

به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار کردستان ،آرش آریانژاد مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان گفت: سد گاران مریوان به دنبال بارندگی‌های بهاری اخیر، به طور کامل پر شده و اکنون در حال سرریز است.

آرش آریانژاد خاطر نشان کرد: حجم نرمال مخزن سد گاران ۸۴.۴۲ میلیون مترمکعب بوده که اکنون به صورت کامل پر شده و سرریز کرده است.