سالنامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  سالنامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از رصدخانه مهاجرت ایران، سومین سالنامه مهاجرتی ایران از سوی رصدخانه مهاجرت ایران با جدیدترین آمارهای کمی و تحلیل‌های کیفی مرتبط با انواع مهاجرت‌ منتشر خواهد شد. […]

سالنامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  سالنامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از رصدخانه مهاجرت ایران، سومین سالنامه مهاجرتی ایران از سوی رصدخانه مهاجرت ایران با جدیدترین آمارهای کمی و تحلیل‌های کیفی مرتبط با انواع مهاجرت‌ منتشر خواهد شد.
این کتاب شامل اطلاعاتی از آمارهای مهاجرت‌های اقتصای و کاری، جابه‌جایی‌های دانشجویی، مهاجرت‌های بازگشتی و مهاجرت‌های اجباری (پناهجویی و اقلیمی)، مهاجرت کسب‌وکارهای ایرانی، کادر درمان و نتایج مجموعه‌ی پیمایش‌های میل و تصمیم به مهاجرت در میان اقشار مختلف ایرانیان است.
سالنامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۱ را با چهار فصل جدید نسبت به نسخه‌های سال گذشته منتشر خواهد کرد؛ فصل‌های جدید این کتاب شامل جدیدترین داده‌های کمی و کیفی مرتبط با مهاجرت کسب‌وکارهای ایرانی، مهاجرت‌های اقلیمی و کادر درمان است. امیدوارم براتون خبر   سالنامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد براتون مفید بوده باشه

 
2022-11-22 04:06:45