ساخت مجتمع‌های امدادی با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در آذربایجان‌شرقی به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار آذربایجان شرقی ،مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی خبر داد:ساخت مجتمع‌های امدادی با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در آذربایجان‌شرقی مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: پارسال کلنگ ساخت ۲ مجتمع امداد جاده‌ای با برآورد ۲۰ میلیارد تومان اعتبار […]

ساخت مجتمع‌های امدادی با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در آذربایجان‌شرقی

به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار آذربایجان شرقی ،مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی خبر داد:ساخت مجتمع‌های امدادی با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در آذربایجان‌شرقی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: پارسال کلنگ ساخت ۲ مجتمع امداد جاده‌ای با برآورد ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در جاده‌های استان زمین زده شد.