به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،مسیح‌الله سلطانی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت :نتایج پیمایش مصرف مشروبات الکلی در سال ۱۳۹۸ با حجم نمونه ۲۰ هزار نفر در کشور انجام شد که زنجان رتبه آخر را در این پیمایش داشت بر اساس نقشه توزیع مصرف مشروبات الکلی، کم‌ترین میزان مصرف […]

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،مسیح‌الله سلطانی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت :نتایج پیمایش مصرف مشروبات الکلی در سال ۱۳۹۸ با حجم نمونه ۲۰ هزار نفر در کشور انجام شد که زنجان رتبه آخر را در این پیمایش داشت

بر اساس نقشه توزیع مصرف مشروبات الکلی، کم‌ترین میزان مصرف مربوط به زنجان است که ویژگی‌های فرهنگی و اعتقادات مردم و تلاش‌های دستگاه‌های مسئول، عاملی بوده که باعث شده آسیب‌های اجتماعی در این استان کمتر شود .