زمین ۷۶۹ بار در تیرماه لرزید/ رشد زلزله نسبت به خردادماه به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  زمین ۷۶۹ بار در تیرماه لرزید/ رشد زلزله نسبت به خردادماه  به گزارشهاریکا خبر، شبکه‌های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری در تیر ماه ۱۴۰۱، تعداد ۷۶۹ زمین لرزه در کشور و نواحی همجوار ثبت و […]

زمین ۷۶۹ بار در تیرماه لرزید/ رشد زلزله نسبت به خردادماه

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  زمین ۷۶۹ بار در تیرماه لرزید/ رشد زلزله نسبت به خردادماه  به گزارشهاریکا خبر، شبکه‌های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری در تیر ماه ۱۴۰۱، تعداد ۷۶۹ زمین لرزه در کشور و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل کرده‌اند که نسبت به زمین لرزه‌های ثبت شده در خردادماه ۱۴۰۱ رشدی ۷.۶ درصدی، نسبت به تیرماه سال ۱۴۰۰ رشدی ۱۳.۶ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور کاهش ۲۸ درصدی داشته است.
در این ماه ۳۸ زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در کشور به ثبت رسید که بزرگترین آنها دو زمین لرزه به بزرگی ۶/۱ (در مقیاس امواج درونی زمین) در حوالی بندر خمیر استان هرمزگان بوده است.
تعداد زمین لرزه‌ها به تفکیک بزرگی در جدول زیر آمده است.

در بین استان‌های کشور استان‌های هرمزگان با ۲۱۴، کرمان با ۱۵۳ و خراسان رضوی با ۵۸ زمین لرزه، بیشترین تعداد زمین لرزه را در بین استان‌های کشور داشتند.

همچنین در استان تهران ۸ زمین لرزه به ثبت رسید که بزرگترین آن به بزرگی ۳.۶ در حوالی فشم رخ داد. امیدوارم براتون خبر   زمین ۷۶۹ بار در تیرماه لرزید/ رشد زلزله نسبت به خردادماه براتون مفید بوده باشه

 
2022-07-23 17:07:08