زخمی شدن ۳ نفر در بیستون به علت حمله شغال به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار کرمانشاه ،حمله یک قلاده شغال به مردم در شهر بیستون باعث زخمی شدن یک دختر ۲۲ ساله و ۲ پسر جوان شد. پس از اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حمله یک قلاده شغال به مردم […]

زخمی شدن 3 نفر در بیستون به علت حمله شغال

به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار کرمانشاه ،حمله یک قلاده شغال به مردم در شهر بیستون باعث زخمی شدن یک دختر 22 ساله و 2 پسر جوان شد.

پس از اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر حمله یک قلاده شغال به مردم در کنار رودخانه شهر بیستون به سمت سراب نجیوران، تیمی از ماموران به سرعت در محل حاضر شدند.

پس از حضور ماموران و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد یک قلاده شغال ابتدا به دختری 22 ساله حمله می کند که بر اثر آن انگشت شصت دست راست وی قطع می شود.

به دنبال حمله شغال، 2 پسر جوان به یاری دختر آسیب دیده می شتابند و پس از نجات جان وی؛ خودشان هم از ناحیه هر 2 دست دچار خراشیدگی و جراحت می شوند.

طبق اظهار شاهدان، شغال حمله کننده پس از درگیری رخ داده تلف و افراد مجروح نیز جهت مداوا توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.