رییس انستیتو پاستور از غرفه هاریکا بازدید کرد به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش اخبار هاریکا مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، رحیم سروری رdیس انستیتو پاستور ایران از غرفه خبرگزاری هاریکا در این نمایشگاه بازدید کرد. پیشرفت تکنولوژی واکسن در ایران، صادرات واکسن به کشورهای مختلف، نقش انستیتو پاستور در […]

رییس انستیتو پاستور از غرفه هاریکا بازدید کرد

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش اخبار هاریکا مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، رحیم سروری رdیس انستیتو پاستور ایران از غرفه خبرگزاری هاریکا در این نمایشگاه بازدید کرد.
پیشرفت تکنولوژی واکسن در ایران، صادرات واکسن به کشورهای مختلف، نقش انستیتو پاستور در مهار کرونا و سویه اومیکرون از محورهای صحبت سروری بود که به زودی در خبرگزاری هاریکا منتشر خواهد شد. امیدوارم خبر  رییس انستیتو پاستور از غرفه هاریکا بازدید کرد براتون مفید بوده باشه