ریزش هولناک ساختمان مسکونی در محله یافت آباد تهران+ فیلم به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از ریزش هولناک ساختمان مسکونی در محله یافت آباد خبر داد. امیدوارم خبر  ریزش هولناک ساختمان مسکونی در محله یافت آباد تهران+ فیلم براتون مفید بوده باشه

ریزش هولناک ساختمان مسکونی در محله یافت آباد تهران+ فیلم

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از ریزش هولناک
ساختمان مسکونی در محله یافت آباد خبر داد. امیدوارم خبر  ریزش هولناک ساختمان مسکونی در محله یافت آباد تهران+ فیلم براتون مفید بوده باشه