روز داغ فیلم‌های دفاع مقدس در کاخ جشنواره فیلم فجر به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری روز داغ فیلم‌های دفاع مقدس در کاخ جشنواره فیلم فجر  از موضع رئیس سازمان سینمایی نسبت به بازگشت هنرمندان تا روایت جذاب داستان عملیات مرصاد در روز هشتم جشنواره فیلم فجر را در این گزارش مشاهده […]

روز داغ فیلم‌های دفاع مقدس در کاخ جشنواره فیلم فجر

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری روز داغ فیلم‌های دفاع مقدس در کاخ جشنواره فیلم فجر  از موضع رئیس سازمان سینمایی نسبت به بازگشت هنرمندان تا روایت جذاب داستان عملیات مرصاد در روز هشتم جشنواره فیلم فجر را در این گزارش مشاهده می‌کنید. امیدوارم براتون خبر   روز داغ فیلم‌های دفاع مقدس در کاخ جشنواره فیلم فجر براتون مفید بوده باشه

 
2023-02-09 02:01:47