روایت رییس پژوهشگاه رویان از پیام رهبری در خصوص ساخت انسان کامل به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,رییس پژوهشگاه رویان، ضمن پیش‌بینی در مورد توانمندی تولید اعضای بدن تا سال ۲۰۵۰، از پیام رهبری مبنی بر این‌که این موضوع نباید منجر به ساخت انسان کامل شود. امیدوارم خبر  روایت رییس پژوهشگاه […]

روایت رییس پژوهشگاه رویان از پیام رهبری در خصوص ساخت انسان کامل

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,رییس پژوهشگاه رویان، ضمن پیش‌بینی در مورد توانمندی تولید اعضای بدن تا سال ۲۰۵۰، از پیام رهبری مبنی بر این‌که این موضوع نباید منجر به ساخت انسان کامل شود. امیدوارم خبر  روایت رییس پژوهشگاه رویان از پیام رهبری در خصوص ساخت انسان کامل براتون مفید بوده باشه