رضایت کمال تبریزی از پیشرفت کیفی جشنواره فیلم ۱۰۰ به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری رضایت کمال تبریزی از پیشرفت کیفی جشنواره فیلم ۱۰۰  کمال تبریزی کارگردان سینما و داور جشنواره فیلم ۱۰۰ گفت: خیلی سالهای قبل در یکی دو دوره داور جشنواره بودم واقعا قابل قیاس نیست و پیشرفت چشمگیری فیلم […]

رضایت کمال تبریزی از پیشرفت کیفی جشنواره فیلم ۱۰۰

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری رضایت کمال تبریزی از پیشرفت کیفی جشنواره فیلم ۱۰۰  کمال تبریزی کارگردان سینما و داور جشنواره فیلم ۱۰۰ گفت: خیلی سالهای قبل در یکی دو دوره داور جشنواره بودم واقعا قابل قیاس نیست و پیشرفت چشمگیری فیلم ها داشت. امیدوارم براتون خبر   رضایت کمال تبریزی از پیشرفت کیفی جشنواره فیلم ۱۰۰ براتون مفید بوده باشه

 
2023-03-04 00:56:29