رتبه نخست ایران از نظر تعداد پژوهشگران پراستناد دو درصد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  رتبه نخست ایران از نظر تعداد پژوهشگران پراستناد دو درصد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس مؤسسه ISC گفت: مؤسسه استنادی […]

رتبه نخست ایران از نظر تعداد پژوهشگران پراستناد دو درصد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  رتبه نخست ایران از نظر تعداد پژوهشگران پراستناد دو درصد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس مؤسسه ISC گفت: مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، که وظیفه رصد و پایش علم و فناوری ایران و دیگر کشورهای اسلامی را بر پایه تحلیل‌های علم سنجی به عهده دارد، هر ساله آخرین یافته‌های علم سنجی برگرفته از منابع و مراجع معتبر مختلف را تحلیل و گزارش می‌کند، تا از این رهگذر ضمن آگاهی بخشی درباره عملکرد علمی کشور و آخرین تحولات آن، اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران و متولیان علم و فناوری کشور برای برنامه ریزی و سیاستگذاری در راستای تشویق و تقویت نقاط قوت و چاره اندیشی برای رفع کاستی‌ها و چالش‌ها فراهم کند.
فاضل زاده گفت: یکی از این گزارش‌ها، بر پایه آخرین یافته‌های پروژه مشترک الزویر (پایگاه داده اسکوپوس) و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد که به «فهرست دانشگاه استنفورد» معروف شده است انجام می‌شود.
وی ادامه داد: تازه‌ترین بروزرسانی این پایگاه در هاریکا ماه ۱۴۰۲ منتشر شده است. این فهرست، عملکرد استنادی نویسندگان را به ازای بروندادهای پژوهشی منتشر شده آنان در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۲ در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی تحلیل کرده و بر این اساس نویسندگانی را که در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفته اند معرفی کرده است.
رئیس ISC گفت: قابل یادآوری است این پایگاه در هر نسخه، دو فهرست از پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان را منتشر می‌کند. تفاوت این دو فهرست در بازه زمانی استنادهای تحلیل شده است. در یکی از فهرست‌های اعلام شده، بازه زمانی استنادهای دریافتی یک ساله است و در فهرست دیگر، بازه زمانی استنادهای دریافتی از سال ۱۹۹۶ به بعد در نظر گرفته می‌شود.
فاضل زاده افزود: در فهرست منتشر شده بر اساس عملکرد استنادی یکساله در سال ۲۰۲۳، تعداد ۲۱۴۰ پژوهشگر با وابستگی سازمانی جمهوری اسلامی ایران در میان تعداد کل ۲۱۰ هزار و ۱۹۸ پژوهشگر بین‌المللی حضور دارند. کشور جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست را به لحاظ تعداد پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر در میان کشورهای اسلامی به خود اختصاص داده است و کشورهای ترکیه و عربستان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
نمودار ۱ تعداد پژوهشگران دو درصد بیست کشورهای اسلامی پیشرو را نشان می‌دهد.
نمودار ۱: فراوانی پژوهشگران پراستناد دو درصد کشورهای اسلامی بر اساس عملکرد استنادی یکساله

رئیس مؤسسه ISC گفت: تعداد ۸۶۹ پژوهشگر با وابستگی سازمانی جمهوری اسلامی ایران در فهرست منتشر شده بر اساس عملکرد استنادی در دوران خدمت علمی، در میان تعداد کل ۲۰۴ هزار و ۶۴۳ پژوهشگر بین‌المللی حضور دارند.
وی ادامه داد: بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای اسلامی رتبه دوم از نظر تعداد پژوهشگران بعد از ترکیه را داراست و عربستان سعودی در رتبه سوم قرار دارد.
نمودار ۲، تعداد پژوهشگران دو درصد (بازه استنادی دوره خدمت) کشورهای اسلامی پیشرو را نشان می‌دهد.
نمودار ۲: فراوانی پژوهشگران پراستناد دو درصد کشورهای اسلامی بر اساس عملکرد استنادی در دوران خدمت علمی امیدوارم براتون خبر   رتبه نخست ایران از نظر تعداد پژوهشگران پراستناد دو درصد براتون مفید بوده باشه

 
2023-10-09 16:32:36