راه اندازی ۳۰ واحد پرورش بوقلمون در قلعه گنج به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار کرمان ،با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۳۰ واحد پرورش بوقلمون با ظرفیت ۳ هزار قطعه در شهرستان قلعه گنج راه اندازی شد. محمد پولادخای مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: ۳۰ واحد پرورش بوقلمون […]

راه اندازی ۳۰ واحد پرورش بوقلمون در قلعه گنج

به گزارش رسانه خبری هاریکا از اخبار کرمان ،با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۳۰ واحد پرورش بوقلمون با ظرفیت ۳ هزار قطعه در شهرستان قلعه گنج راه اندازی شد.

محمد پولادخای مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: ۳۰ واحد پرورش بوقلمون با ظرفیت هر واحد ۱۰۰ قطعه و مجموع ۳ هزار قطعه در شهرستان قلعه گنج راه اندازی شد.