راه‌اندازی سامانه تشخیص کف دست در متروی پکن به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  راه‌اندازی سامانه تشخیص کف دست در متروی پکن  متروی پکن با همکاری وی‌چَت پِی در یکی از خطوط خود، خدمات ویژه خرید بلیت را راه‌اندازی کرده است که به مسافران اجازه می‌دهد پس از اسکن سریع کف دست، سوار […]

راه‌اندازی سامانه تشخیص کف دست در متروی پکن

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  راه‌اندازی سامانه تشخیص کف دست در متروی پکن  متروی پکن با همکاری وی‌چَت پِی در یکی از خطوط خود، خدمات ویژه خرید بلیت را راه‌اندازی کرده است که به مسافران اجازه می‌دهد پس از اسکن سریع کف دست، سوار قطارهای مترو شوند. امیدوارم براتون خبر   راه‌اندازی سامانه تشخیص کف دست در متروی پکن براتون مفید بوده باشه

 
2023-05-27 13:05:02