رانش زمین ۲۰۰۰ نفر را زنده به گور کرد به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,سرپرست مرکز ملی بلایای کشور جزیره‌ای پاپوآ گینه نو در اقیانوس آرام گفته است که رانش زمین بیش از ۲۰۰۰ نفر را زنده مدفون کرده و باعث تخریب‌های بزرگ شده است. امیدوارم خبر  رانش زمین ۲۰۰۰ نفر […]

رانش زمین ۲۰۰۰ نفر را زنده به گور کرد

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,سرپرست مرکز ملی بلایای کشور جزیره‌ای پاپوآ گینه نو در
اقیانوس آرام گفته است که رانش زمین بیش از ۲۰۰۰ نفر را زنده مدفون
کرده و باعث تخریب‌های بزرگ شده است. امیدوارم خبر  رانش زمین ۲۰۰۰ نفر را زنده به گور کرد براتون مفید بوده باشه