نمی توان فضای مجازی را محدود کرد اولین کتاب مجموعه حقوق تجارت اینترنتی با همکاری انجمن تجارت الکترونیک تهران، مرکز ملی فضای مجازی و مجموعه هزاردستان عصر چهارشنبه رونمایی شد. رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه محدودیت فضای مجازی امکان پذیر نیست، انتشار چنین کتابی را در راستای بالندگی و آگاهی عمومی در […]

نمی توان فضای مجازی را محدود کرد

اولین کتاب مجموعه حقوق تجارت اینترنتی با همکاری انجمن تجارت الکترونیک تهران، مرکز ملی فضای مجازی و مجموعه هزاردستان عصر چهارشنبه رونمایی شد. رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه محدودیت فضای مجازی امکان پذیر نیست، انتشار چنین کتابی را در راستای بالندگی و آگاهی عمومی در این زمینه دانست.

ابوالحسن فیروزآبادی گفت: کسانی که به دنبال محدود کردن فضای مجازی و محدود کردن اقتصاد دیجیتال هستند، در واقع منکر اصل لزوم توسعه برای کشورها در عرصه رقابت جهانی هستند. . »

فیروزآبادی با اشاره به توسعه فضای مجازی گفت: در چنین شرایطی هیچ قانون و مقرراتی بدون توافق فوری اجتماعی امکان پذیر نیست و این برخلاف گذشته است. وی ادامه داد: در گذشته قانون نوشته می شد و به تدریج مشکلات آن شناسایی می شد، اما در دنیای امروز به دلیل تحولات اجتماعی و مشارکت جامعه در حیات سیاسی و اجتماعی کشور، جامعه چنین زمانی را نمی پذیرد و آنها فوراً آن را به گفتمان بگذارید و رئیس مرکز ملی فضای مجازی بیان کرد نمی توان فضای مجازی را محدود کرد

نمی توان فضای مجازی را محدود کرد

مقررات زدایی اصلی ستودنی در دنیای امروز

فیروزآبادی گفت: این اصل متناسب با ضرورت و نیاز به مقررات در فضای مجازی است، بنابراین یکی از وظایف مرکز ملی فضای مجازی ایجاد تعادل بین نیاز به تنظیم است. مقررات زدایی اصلی ستودنی در دنیای امروز “این قانون و مقررات است.”

وی با تاکید بر لزوم رعایت اصول حقوقی بسیار جدی در فضای مجازی گفت: موضوع مالکیت معنوی یکی از موضوعاتی است که هنوز در کشور به صورت قانونی تنظیم نشده است. بحث حقوق مالکیت فکری نیز نیازمند قانون گذاری است».

وی با اشاره به جریان مالکیت دارایی ها و داده های الکترونیکی و دیجیتالی گفت: شناسایی مالکیت معنوی که هنوز مورد قبول نظام بانکی کشور نیست، نیازمند قانون گذاری است. ما به قوانینی در زمینه بازارهای مالی، حریم خصوصی، قراردادهای فضای مجازی و مواردی از این دست نیاز داریم. توسعه مواردی مانند فناوری بلاک چین نیز این نیاز را افزایش داده است.

فیروزآبادی با تاکید بر اهمیت روند قانونگذاری گفت: متأسفانه درک اجتماعی این تحولات در دنیا و نه تنها در ایران از فهم سیاسی پیشی گرفته است و از آنجایی که قانونگذاران معمولاً تفاهم سیاسی دارند، شاهد نوعی تأخیر هستیم. در حوزه قانونگذاری».

وی با اشاره به قدمت کشور گفت: البته اگر قانون تجارت الکترونیک در سال های گذشته تدوین نمی شد، اکنون امکان آن وجود نداشت.

جامعه نسبت به قوانین

به گفته فیروزآبادی، جامعه امروز به بلوغی رسیده است که نسبت به قوانین واکنش نشان می دهد، در حالی که نظام قانونگذاری ما همچنان مبتنی بر قوانین درهای بسته است.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه باید از بن بست این نوع قانون گذاری خارج شویم، گفت: انتشار کتاب هایی که روند قانونی را شفاف کند به خروج از بن بست کمک می کند، در هر صورت آگاهی در این زمینه موجب توسعه بیشتر آن می شود.

جامعه نسبت به قوانین حساس است وی با قدردانی از پیشنهادات شرکت هزاردستان و انجمن تجارت الکترونیک تهران، گفت: موفقیت و اثربخشی توصیه ها در غرب به مراتب بیشتر از قانون است و به عبارت دیگر تأثیر بیرونی بیشتری دارد که اتخاذ نشده است. به طور جدی در کشور ما “این کمک می کند تا مشاوره منتشر شود.”

در این فرآیند به گفته فیروزآبادی، جامعه به طور خودکار توصیه ها را انتخاب کرده و به آنها عمل می کند. این روند باعث می شود جامعه به سادگی راه خود را پیدا کند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت چالش و نقد مجموعه سیاست ها، قوانین و مقررات، گفت: به عنوان فردی فعال در حوزه فضای مجازی، انتشار کتابی با چنین رویکردی را مثبت می دانم. و امیدواریم “برود”.

اهمیت فضای مجازی

فیروزآبادی: درباره اهمیت فضای مجازی به وفاق رسیده‌ایم. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر همگرایی و توافق بر سر اهمیت فضای مجازی در کشور وجود دارد، گفت: فضای مجازی به ما این امکان را می دهد که بسیاری از باقی مانده ها را جبران کنیم.

«سیاست‌ها مقدمه قوانین و مقررات هستند؛ اما در عنوان کتاب واژه سیاست‌ها ذکر نشده است، «شورای عالی فضای مجازی سیاست‌گذار است و سیاست‌ها مقدمه قوانین».

وی گفت: کسب و کار اینترنتی مخفف تجارت الکترونیک یا تجارت الکترونیک است.

فیروزآبادی در پایان کتاب مجموعه حقوق تجارت اینترنتی را تلاشی ستودنی در جهت افزایش بلوغ و دانش در این زمینه عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که شاهد این گونه تلاش ها بیشتر باشیم.