دو طرح مشترک در حوزه کاربرد پزشکی پروبیوتیک‌ها تصویب شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  دو طرح مشترک در حوزه کاربرد پزشکی پروبیوتیک‌ها تصویب شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی اجرای پروژه های مشترک پژوهشی با سایر پژوهشگاه ها […]

دو طرح مشترک در حوزه کاربرد پزشکی پروبیوتیک‌ها تصویب شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  دو طرح مشترک در حوزه کاربرد پزشکی پروبیوتیک‌ها تصویب شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی اجرای پروژه های مشترک پژوهشی با سایر پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی پیشرو در علم و در راستای هم افزایی و انجام مطالعات چند رشته ای، یکی از اهدافی اصلی است که از دیر باز مورد توجه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بوده است.
در همین راستا دو طرح پژوهشی با عناوین:
۱. بررسی تاثیر مصرف پروبیوتیک ها Bacillus licheniformis و Lactobacillus plantarum(Lactiplantibacillus plantarum) بر ساختار روده و فلور باکتریایی آن در رت های ویستار ماده دریافت کننده استرادیول والرات و رژیم غذایی پرچرب با کد مصوب ۴۰۲۰۰۰۱۸۳ با مشارکت دکتر محدثه رمضانی عضو هیات علمی بانک میکروارگانیسم ها به عنوان مجری مشترک و ۲. بررسی تاثیر مصرف پروبیوتیک‌های Bacillus licheniformis و Lactobacillus plantarum(Lactiplantibacillus plantarum) بر اندام های تناسلی رت های ویستار ماده دریافت کننده استرادیول والرات و رژیم غذایی پرچرب با کد مصوب ۴۰۲۰۰۰۱۸۲ با مشارکت دکتر مهدی مشتاقی نیکو عضو هیات علمی بانک میکروارگانیسم ها به عنوان مجری مشترک با پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان در تاریخ ۲۵/ ۹/۱۴۰۲ به تصویب رسیدند.
مدت زمان اجرای این پروژه ها یکسال بوده و دکتر محمد حسین نصر اصفهانی و دکتر زهرا صفایی نژاد به ترتیب مسئول و مجری همکار پژوهشگاه رویان در این پروژه هاهستند. همچنین محمد پور محی الدین و محمد عسگری از کارشناسان بانک میکروارگانیسم ها در این دو پروژه به عنوان همکار از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و مریم اسماعیلی، مرضیه دهقان، غزاله طاهری و دکتر سیروس قائدی به عنوان همکار از پژوهشگاه رویان در این دو پروژه همکاری دارند.
محدثه رمضانی مدیر بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در خصوص اجرای این دو طرح گفت: هدف این پروژه ها افزایش تعامل علمی- پژوهشی در راستای اهداف پژوهش فناوری جهاد دانشگاهی است و نتایج حاصل از این طرح ها می تواند به تولید دانش فنی در خصوص معرفی فرمولاسیون های سویه های پروبیوتیک در محصولات حوزه پزشکی منجر شود. امیدوارم براتون خبر   دو طرح مشترک در حوزه کاربرد پزشکی پروبیوتیک‌ها تصویب شد براتون مفید بوده باشه

 
2023-12-30 17:58:17