دود مرگبار فیلم‌های سیگاری در کام نوجوانان به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری دود مرگبار فیلم‌های سیگاری در کام نوجوانان  برخی از فیلم‌هایی که در شبکه‌های نمایش خانگی پخش می‌شود متاسفانه به عاملی برای تبلیغ دخانیات تبدیل شده است. سکانس‌هایی که موجب ترغیب آنان برای استعمال دخانیات می‌شود. امیدوارم براتون خبر   […]

دود مرگبار فیلم‌های سیگاری در کام نوجوانان

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری دود مرگبار فیلم‌های سیگاری در کام نوجوانان  برخی از فیلم‌هایی که در شبکه‌های نمایش خانگی پخش می‌شود متاسفانه به عاملی برای تبلیغ دخانیات تبدیل شده است. سکانس‌هایی که موجب ترغیب آنان برای استعمال دخانیات می‌شود. امیدوارم براتون خبر   دود مرگبار فیلم‌های سیگاری در کام نوجوانان براتون مفید بوده باشه

 
2023-06-06 17:55:19