دعوت قوه قضائیه از نخبگان برای به روزرسانی وارتقای سند تحول قضائی به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  دعوت قوه قضائیه از نخبگان برای به روزرسانی وارتقای سند تحول قضائی  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از بنیاد ملی نخبگان، مقام معظم رهبری در سالیان اخیر بر پیگیری و اجرای سند تحول قضائی […]

دعوت قوه قضائیه از نخبگان برای به روزرسانی وارتقای سند تحول قضائی

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  دعوت قوه قضائیه از نخبگان برای به روزرسانی وارتقای سند تحول قضائی  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از بنیاد ملی نخبگان، مقام معظم رهبری در سالیان اخیر بر پیگیری و اجرای سند تحول قضائی تأکیدات فراوانی داشته‌اند و آن را یکی از مترقی‌ترین اسناد تحولی در کشور دانسته‌اند.
رئیس قوه قضائیه نیز در همین راستا دستوراتی در این رابطه را صادر کرده است که پس از صدور این دستورات، فرآیند روزآمدسازی و ارتقای سند تحول قضائی بر اساس وظایف دبیرخانه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی مورد برنامه ریزی و پیگیری قرار گرفته است.
در همین خصوص معاونت راهبردی قوه قضائیه از صاحب‌نظران باتجربه حوزوی و دانشگاهی در عرصه‌های مختلف حقوقی، قضائی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دعوت کرده است تا پیشنهادات خود را در رابطه با روزآمدسازی سند تحول قضائی (ناظر به متن فعلی سند تحول قضائی و همچنین پیشنهاداتی که در سند فعلی وجود ندارند) در کار برگی که به نشانی https://mrgh.eadl.ir پیوست شده است تدوین به پست الکترونیک معاونت راهبردی به نشانی rahbordi@eadl.ir ارسال کنند. امیدوارم براتون خبر   دعوت قوه قضائیه از نخبگان برای به روزرسانی وارتقای سند تحول قضائی براتون مفید بوده باشه

 
2023-09-09 17:32:55