دستگیری ۵ هنجارشکن در چهارشنبه آخرسال زنجان به گزارش کانال خبری زنجان , دستگیری ۵ هنجارشکن در چهارشنبه آخرسال زنجان به گفته جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان، امسال پنج نفر در زنجان به دلیل هنجارشکنی در آیین چهارشنبه آخر سال از سوی پلیس این استان دستگیر شدند.

دستگیری ۵ هنجارشکن در چهارشنبه آخرسال زنجان

به گزارش کانال خبری زنجان , دستگیری ۵ هنجارشکن در چهارشنبه آخرسال زنجان به گفته جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان، امسال پنج نفر در زنجان به دلیل هنجارشکنی در آیین چهارشنبه آخر سال از سوی پلیس این استان دستگیر شدند.