دستگیری عامل قتل خونین مرد جوان در رستوران به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری عامل قتل خونین مرد جوان در رستوران خبر داد. امیدوارم خبر  دستگیری عامل قتل خونین مرد جوان در رستوران براتون مفید بوده باشه

دستگیری عامل قتل خونین مرد جوان در رستوران

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری عامل قتل خونین
مرد جوان در رستوران خبر داد. امیدوارم خبر  دستگیری عامل قتل خونین مرد جوان در رستوران براتون مفید بوده باشه