دستگیری سارقان زورگیر باهوشیاری واحد گشت عملیات+ فیلم به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,سرکلانتریکم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقان زور گیر شمیرانات در حین سرقت و کشف سه دستگاه گوشی آیفون سرقتی خبر داد. امیدوارم خبر  دستگیری سارقان زورگیر باهوشیاری واحد گشت عملیات+ فیلم براتون مفید بوده باشه

دستگیری سارقان زورگیر باهوشیاری واحد گشت عملیات+ فیلم

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,سرکلانتریکم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقان زور
گیر شمیرانات در حین سرقت و کشف سه دستگاه گوشی آیفون سرقتی خبر
داد. امیدوارم خبر  دستگیری سارقان زورگیر باهوشیاری واحد گشت عملیات+ فیلم براتون مفید بوده باشه