دستگیری اراذل و اوباش سابقه دار شرق تهران به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,رییس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران از دستگیری اراذل و اوباش که اقدام به قدرت نمایی و عربده کشی در شرق تهران کرده بودند، خبر داد. امیدوارم خبر  دستگیری اراذل و اوباش سابقه دار شرق تهران براتون […]

دستگیری اراذل و اوباش سابقه دار شرق تهران

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,رییس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران از دستگیری
اراذل و اوباش که اقدام به قدرت نمایی و عربده کشی در شرق تهران کرده
بودند، خبر داد. امیدوارم خبر  دستگیری اراذل و اوباش سابقه دار شرق تهران براتون مفید بوده باشه