دستور رییس دستگاه قضا در مورد قتل داریوش مهرجویی به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری دستور رییس دستگاه قضا در مورد قتل داریوش مهرجویی  رییس قوه قضاییه در خصوص قتل داریوش هاریکاجویی گفت: در پیگیری که امروز هم انجام دادم گفتم از پلیس هم کمک بخواهید و در صورتی که قاتل یا […]

دستور رییس دستگاه قضا در مورد قتل داریوش مهرجویی

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری دستور رییس دستگاه قضا در مورد قتل داریوش مهرجویی  رییس قوه قضاییه در خصوص قتل داریوش هاریکاجویی گفت: در پیگیری که امروز هم انجام دادم گفتم از پلیس هم کمک بخواهید و در صورتی که قاتل یا قاتلین شناسایی شدند خیلی سریع پرونده بررسی و پیگیری شود. امیدوارم براتون خبر   دستور رییس دستگاه قضا در مورد قتل داریوش مهرجویی براتون مفید بوده باشه

 
2023-10-16 16:57:02