درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان در خصوص جنگ غزه به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان در خصوص جنگ غزه  اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: انتظار نداریم فلان هنرمند مشهور ما برود لب مرز لبنان، کار رسانه‌ای کند، ولی توقع این […]

درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان در خصوص جنگ غزه

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان در خصوص جنگ غزه  اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: انتظار نداریم فلان هنرمند مشهور ما برود لب مرز لبنان، کار رسانه‌ای کند، ولی توقع این است که همینجا، واکنش مناسب نشان بدهد. امیدوارم براتون خبر   درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان در خصوص جنگ غزه براتون مفید بوده باشه

 
2023-11-22 04:55:55