داروخانه‌ها برای خرید شیرخشک پول ندارند/ ۲۶ همت بدهی بیمه‌ها به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، هادی احمدی افزود: در کل کشور ۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند و سازمان‌های بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند. وی ادامه داد: وضعیت […]

داروخانه‌ها برای خرید شیرخشک پول ندارند/ ۲۶ همت بدهی بیمه‌ها

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، هادی احمدی افزود: در کل کشور ۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند و سازمان‌های بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.
وی ادامه داد: وضعیت داروخانه‌ها به علت تأخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح به داروخانه‌ها بدهکار هستند.
احمدی گفت: سازمان‌های بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانه‌ها داشته مربوط به آذر پارسال بوده آن هم فقط در بخشی از داروخانه‌های کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی پارسال است و در بیمه نیروهای مسلح نیز به همین صورت است.
احمدی گفت: در حال حاضر داروخانه‌ها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانه‌ها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیرخشک ندارند.
وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده اند. امیدوارم خبر  داروخانه‌ها برای خرید شیرخشک پول ندارند/ ۲۶ همت بدهی بیمه‌ها براتون مفید بوده باشه