خوزستان آماده برای سیل احتمالی / نگرانی برای نابودی گندم‌ها به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز – در دومین فصل از سال جدید، هوای خوزستان بارانی است و این روزها نیز اخطار سیل بیشتر از همه، کشاورزانی که در حال برداشت گندم هستند را نگران کرده است. امیدوارم خبر  خوزستان آماده […]

خوزستان آماده برای سیل احتمالی / نگرانی برای نابودی گندم‌ها

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز – در دومین فصل از سال جدید، هوای خوزستان بارانی
است و این روزها نیز اخطار سیل بیشتر از همه، کشاورزانی که در حال
برداشت گندم هستند را نگران کرده است. امیدوارم خبر  خوزستان آماده برای سیل احتمالی / نگرانی برای نابودی گندم‌ها براتون مفید بوده باشه