خشک شدن کامل دریاچه حوض سلطان قم به گزارش کانال خبری ایران از اخبار قم ،در سال گذشته به دلیل کمبود بارش ها و همچنین تبخیر در اثر گرمای هوا، دریاچه حوض سلطان قم بخش زیادی از آب خود را از دست داده و هم اکنون دیگر آبی در آن دیده نمی شود و در […]

خشک شدن کامل دریاچه حوض سلطان قم

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار قم ،در سال گذشته به دلیل کمبود بارش ها و همچنین تبخیر در اثر گرمای هوا، دریاچه حوض سلطان قم بخش زیادی از آب خود را از دست داده و هم اکنون دیگر آبی در آن دیده نمی شود و در معرض نابودی قرار دارد که این امر می تواند مشکلات زیست محیطی گسترده ای برای چند استان مهم و پرجمعیت کشور از جمله استان قم به وجود بیاورد.

این در حالی است که در اثر بارش های خوب باران در اواخر سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ شاهد احیا شدن دریاچه و پر آب شدن آن بودیم.