«حکیم سبزواری» اندیشه های فلسفی را با رویکرد جدید ارائه کرد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  «حکیم سبزواری» اندیشه های فلسفی را با رویکرد جدید ارائه کرد  به گزارشهاریکا خبر، محمود شالویی ظهر دوشنبه در هشتمین همایش ملی حکیم سبزواری در سبزوار اظهار کرد: حکیم سبزواری از نوابغ روزگار در حوزه اندیشه […]

«حکیم سبزواری» اندیشه های فلسفی را با رویکرد جدید ارائه کرد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  «حکیم سبزواری» اندیشه های فلسفی را با رویکرد جدید ارائه کرد  به گزارشهاریکا خبر، محمود شالویی ظهر دوشنبه در هشتمین همایش ملی حکیم سبزواری در سبزوار اظهار کرد: حکیم سبزواری از نوابغ روزگار در حوزه اندیشه و حکمت اسلامیِ ایرانی است که با آفرینش آثار برجسته و شاخص توانست اندیشه‌های فلسفی و حکمت اسلامی را با رویکردی جدید ارائه دهد.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران بیان کرد: در واقع می‌توان گفت که آنچه که در اندیشه بزرگانی همچون ملاصدرا و میرداماد در حوزه فلسفه عبور می‌کرده، در اندیشه‌های حاج ملاهادی سبزواری تبلور عینی یافته است.
وی افزود: حکیم سبزواری با کشف حقایقی از عالم هستی در سیرت‌های فلسفی و پیوند آن با مسیرهای عرفانی و راههای قلبی و درونی، توانست تلفیقی از حکمت و معرفت را درهم‌آمیخته و طرحی نو درافکند.
شالویی بیان کرد: امروز مسیر حقیقت شناسی نیازمند توجه به فلسفه اسلامی و حکمت است که با بهره گیری از معرفت فلاسفه بزرگ اسلامی چون حکیم سبزواری و اندیشه‌های تابناک آنان، راههای نوی به روی جویندگان و علاقه مندان گشوده می‌شود.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران افزود: با توجه به اینکه کتب حکیم سبزواری به زبان آن روزگار و نیز با لغات ویژه فلسفه نوشته شده است قابلیت فهم عمومی این متون در گرو نوشتن شرحی بر این آثار است تا مورد اقبال بیشتر دانشجویان و جوانان در محیط دانشگاهی و آموزش و پرورش قرار گیرد. امیدوارم براتون خبر   «حکیم سبزواری» اندیشه های فلسفی را با رویکرد جدید ارائه کرد براتون مفید بوده باشه

 
2023-02-27 15:56:04