حمایت بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان المپیادهای معتبر دانش‌آموزی به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  حمایت بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان المپیادهای معتبر دانش‌آموزی  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از بنیاد ملی نخبگان، سید محمدصادق موحد گفت: بنیاد ملی نخبگان ذیل سند راهبردی کشور در امور نخبگان ماموریت‌هایی دارد که مهمترین آن […]

حمایت بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان المپیادهای معتبر دانش‌آموزی

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  حمایت بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان المپیادهای معتبر دانش‌آموزی  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از بنیاد ملی نخبگان، سید محمدصادق موحد گفت: بنیاد ملی نخبگان ذیل سند راهبردی کشور در امور نخبگان ماموریت‌هایی دارد که مهمترین آن شناسایی، هدایت و توانمندسازی مستعدان برتر برای جذب و اثرگذاری و در نهایت تکریم و الگوسازی از آنان است.
معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان افزود: بنیاد ملی نخبگان برای رسیدن به اهداف خود بالغ بر ۱۰ جامعه مخاطب را رصد می‌کند و حمایت‌های خود را در قالب ۱۸ طرح و تسهیلات متنوع و به اقتضاء ویژگی‌های هر گروه، به آنان ارائه می‌دهد.
موحد ادامه داد: بنیاد طی ۱۰ سال گذشته و بعد از تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان در حوزه جذب و اثرگذاری نخبگان موفقیت نسبی داشته اما واقعیت این است که تحقق تمام اهداف در این حوزه نیازمند همکاری و تعامل دیگر دستگاه‌ها و نهادهاست که در تقسیم کارملی مربوط به سند مذکور، نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان برای حمایت از برگزیدگان المپیادهای مختلف نیاز به بازنگری داشت. در همین راستا با رایزنی‌های انجام شده با وزارت علوم مقرر شد که در صورت تحصیل برگزیدگان المپیادهای دانش‌آموزی، در رشته‌های اولویت‌دار کشور که به زودی فهرست آن اعلام می‌شود، از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار شوند.
وی عنوان کرد: این حمایت‌ها البته الزاماً به جذب در هیئت علمی خلاصه نمی‌شود بلکه تسهیلاتی نیز برای راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان در صورت علاقه‌مندی، در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، اگر افراد بعد از دانش‌آموختگی در دوره دکتری تخصصی نتوانند در اشتغال تخصصی مشغول شوند، تا یک بازه زمانی نسبتاً مطلوب می‌توانند از تسهیلات مالی که توسط صندوقی که به همین منظور تأسیس می‌شود، بهره‌مند شوند.
معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه تلاش بر این است که این فرهنگ در میان اجتماع نخبگانی فراگیر شود که هر چه توانمندی افراد بیشتر شود، خدمت آنان به جامعه بومی افزایش می‌یابد و این یعنی اثرگذاری بیشتر در جامعه، تصریح کرد: بنیاد ملی نخبگان تلاش دارد در قالب کارگروه‌های تخصصی نیازهای هر گروه نخبگانی را شناسایی و آنان را توانمندتر کند. به همین منظور طرح توسعۀ هسته‌های مسئله‌محور پژوهشی و فناورانه یا طرح شهید احمدی ‌روشن و طرح توسعۀ رویدادهای رقابتی مسئله‌محور یا طرح شهید بابایی طراحی و اجرا شده‌اند تا مستعدان در یک فضای واقعی روی یکی از مسائل واقعی کشور و ذیل یک استاد خبره، فعالیت کنند.
به گفته وی، این اقدام سبب می‌شود هم فرد به توانمندی لازم برای فعالیت در بازار واقعی کار برسد و هم دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به توانمندی و مهارت آنان اعتماد کنند.
وی با بیان اینکه اکثر جامعه مخاطب بنیاد ملی نخبگان را مستعدان برتر تشکیل می‌‎دهند، یادآور شد: مستعد برتر بـــه فـــردی اطـــلاق می‌‎شـــود کـــه بـــا توجـــه بـــه ویژگی‌هـــای ذاتـــی خـــود امـــکان رســـیدن بـــه مرحله نخبگـــی را دارد ولـــی هنـــوز زمینه‌هـــای لازم بـــرای شناســـایی کامـــل و بـــروز اســـتعدادهای ویـــژة او فراهـــم نشـــده اســـت اما نخبه فردی برجســـته و کارامـــد است که در خلـــق و گســـترش علـــم، فنـــاوری، هنــر، ادب، فرهنــگ و مدیریــت کشــور در چارچــوب ارزش‌هــای اسلامی اثرگــذاری بــارز داشــته باشــد و همچنیـــن فعالیت‌هـــای وی بـــر پایـــة هـــوش، خلاقیت، انگیـــزه و توانمندی‌هـــای ذاتـــی از یـــک ســو و خبرگــی، تخصــص و توانمندی‌هــای اکتســابی از ســوی دیگــر، موجــب ســرعت بخشــیدن بــه پیشـــرفت و اعتلای کشـــور شـــود. در همین راستا، بنیاد ملی نخبگان معیارهای مختلفی که در حدود 11 گروه و بالغ بر ۲۵ دسته را برای شناسایی جامعه نخبگانی در نظر گرفته است.
موحد همچنین اشاره کرد که موضوع مهاجرت معلول علت های مختلفی است. یکی از آنها فقدان ثبات و آینده روشن اقتصادی است و در نتیجه موضوع بسیطی نیست که با ابلاغ یک آیین‌نامه یا رویه اجرایی انتظار داشته باشیم که این معضل حل شود. از سویی دیگر آن چیزی که مورد توجه ویژه بنیاد ملی نخبگان است موضوع چرخش نخبگان است.
موحد با اشاره به آیین‌نامه جذب نخبگان و سرآمدان در دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: با این اقدام هم دستگاه مربوطه می‌تواند از توان نخبگانی منتفع شود و هم خود افراد جذب شده حس مفید بودن و اثرگذاری می‌کنند. امیدوارم براتون خبر   حمایت بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان المپیادهای معتبر دانش‌آموزی براتون مفید بوده باشه

 
2022-07-26 13:04:21