حمایت از ۲۰۰ مدرسه محل تجمع نخبگان در مناطق محروم به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  حمایت از ۲۰۰ مدرسه محل تجمع نخبگان در مناطق محروم  به گزارشهاریکا خبر، توجه به مستعدان دهک‌های پایین جامعه یکی از برنامه‌های جدی بنیاد ملی نخبگان است که آن را با همکاری وزارت آموزش و پرورش دنبال […]

حمایت از ۲۰۰ مدرسه محل تجمع نخبگان در مناطق محروم

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  حمایت از ۲۰۰ مدرسه محل تجمع نخبگان در مناطق محروم  به گزارشهاریکا خبر، توجه به مستعدان دهک‌های پایین جامعه یکی از برنامه‌های جدی بنیاد ملی نخبگان است که آن را با همکاری وزارت آموزش و پرورش دنبال می‌کند.
برای نیل به این هدف، حمایت از جامعه نخبگانی مناطق کم برخوردار و بی بضاعت به عنوان یک اولویت در دستورکار قرار گرفته است.
در همین راستا بنیاد ملی نخبگان به‌منظور تحقق مأموریت و نیل به اهداف «طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)» و در اجرای سیاست اجرایی طرح شهاب در محور «هدایت» دورۀ متوسطه مبنی بر «ارتقا کیفیت تحصیل رسمی، غنی‌سازی در حوزه‌های استعدادی و پرورش مهارت‌های پایۀ اثرگذاری نخبگانی از توسعۀ «کانون‌های مردمی شناسایی و هدایت مستعدان» پشتیبانی می‌کند.
این طرح اهدافی چون رشد و بالندگی مستعدان در مناطق مختلف (با تکیه بر مناطق محروم) و بهره‌گیری از توانمندی‌ها و قابلیت‌های آنان در تعالی و پیشرفت متوازن مناطق مختلف کشور، متشکل شدن دانش‌آموزان مستعد در قالب کانون‌های مردمی و هویت‌بخش فعال در عرصۀ شناسایی، هدایت و توانمندسازی مستعدان و افزایش سهم و نقش کانون‌های مردمی (به‌مثابه حلقه‌های میانی مورد تأکید رهبر فرزانۀ انقلاب اسلامی) در تأسیس و فعالیت نهادهای توانمندساز و نخبه‌پرور را دنبال می‌کند.
بنیاد ملی نخبگان همچنین امسال در نظر دارد ۱۵۰ کانون را در کشور با کمک نهادهای مردمی اعم از مراکز فرهنگی، مساجد، پایگاه‌های بسیج حمایت کند؛ بنیاد همچنین حمایت فکری و حمایت مالی از کانون‌هایی که نخبگان و افراد مستعد برتر کشور را شناسایی می‌کند در دستور کار خود قرار خواهد داد.
همچنین بنیاد از مدارسی که در کل کشور از مستعدان برتر محروم پذیرایی می‌کنند و این افراد دانش آموزان آنها هستند، حمایت خواهد کرد.
این حمایت‌ها شامل تأمین تجهیزات آموزشی، کمک مالی و آموزش‌های تکمیلی به معلمان آن مدارس خواهد بود و همچنین دوره‌های فرامدرسه ای برای دانش آموزان برگزار خواهد شد تا به ارتقای مهارت‌های علمی و مهارتی آنها بیانجامد.
در همین راستا در سال ۱۴۰۲ حداقل ۲۰۰ مدرسه محل تجمع نخبگان در مناطق محروم شناسایی و حمایت خواهند شد. امیدوارم براتون خبر   حمایت از ۲۰۰ مدرسه محل تجمع نخبگان در مناطق محروم براتون مفید بوده باشه

 
2023-07-29 13:05:10