حمایت از فرصت های مطالعاتی برای مهاجرت به حوزه های علوم شناختی به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  حمایت از فرصت های مطالعاتی برای مهاجرت به حوزه های علوم شناختی  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، سید محمد مهدوی در مراسم یازدهمین کنگره علوم اعصاب […]

حمایت از فرصت های مطالعاتی برای مهاجرت به حوزه های علوم شناختی

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  حمایت از فرصت های مطالعاتی برای مهاجرت به حوزه های علوم شناختی  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، سید محمد مهدوی در مراسم یازدهمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی گفت: ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی درسیاست های خود به حمایت از انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی هدفمند در حوزه علوم اعصاب و دانش شناختی ادامه می دهد.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با تشریح فعالیت های این ستاد برای ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی، انجام فعالیت های هدفمند پژوهشی در مراکز علمی و آموزشی و نیز حمایت از شکل گیری زیرساخت ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی در حوزه های علوم اعصاب و علوم شناختی در سطح کشور در طول سال های اخیر گفت: حمایت از تولید دانش و راهیابی نتایج و دستآوردهای حاصل ازاجرای طرح های پژوهشی تحت حمایت به بازار کسب وکارها و تجاری سازی محصولات و ابزارها بویژه در حوزه علوم اعصاب و اعصاب شناختی از سیاست های راهبردی این ستاد ، محسوب می شود.مهدوی با بیان اینکه ستاد توسعه علوم شناختی با صاحبان ایده در حوزه های علوم اعصاب و شناختی برای ورود به بازار همراهی می کند، خاطر نشان کرد: تلاش می شود با همکاری سایر بازیگران و در راستای تبدیل علم به ثروت ، منابع تامین مالی مناسب را به صاحبان تولید دانش و دستآوردهای اجرای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی معرفی تا محصولات و تجهیزات درحوزه علوم اعصاب و شناختی تولید و وارد بازار کسب و کار شوند.
وی توجه هرچه بیشتر به امر تربیت و تامین نیروی انسانی مجرب و متخصص در حوزه دانش علوم اعصاب و دانش شناختی را امری ضروری دانست و تاکید کرد : ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از فرصت های مطالعاتی پسا دکتری دانشجویان و محققان برای مهاجرت به حوزه های دانش علوم اعصاب و شناختی حمایت می کند. امیدوارم براتون خبر   حمایت از فرصت های مطالعاتی برای مهاجرت به حوزه های علوم شناختی براتون مفید بوده باشه

 
2023-02-24 07:57:47