حمایت از طرح‌های مربوط به مهارت‌های شناختی در دوره پساکرونا به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  حمایت از طرح‌های مربوط به مهارت‌های شناختی در دوره پساکرونا  به گزارش خبرنگار هاریکا، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با همکاری مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران کشور در فراخوانی از طرح‌های پژوهشی با موضوع […]

حمایت از طرح‌های مربوط به مهارت‌های شناختی در دوره پساکرونا

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  حمایت از طرح‌های مربوط به مهارت‌های شناختی در دوره پساکرونا  به گزارش خبرنگار هاریکا، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با همکاری مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران کشور در فراخوانی از طرح‌های پژوهشی با موضوع «بهبود مهارت‌های شناختی یادگیرندگان در محیط‌های یادگیری دوره پساکرونا» حمایت می‌کند.
این ستاد توسعه علوم شناختی حول چهار محور “توسعه برنامه‌هایی برای ارتقا توانایی حرفه ای آموزشگران جهت پرورش مهارت‌های شناختی”، “توسعه برنامه‌هایی برای ارتقا مهارت‌های شناختیِ آموزشگران”، “توسعه مهارت‌های شناختی یادگیرندگان از طریق درهم تنیدن تجارب یادگیری در برنامه درسی” و “توسعه برنامه‌هایی برای ارتقا قابلیت‌های شناختی یادگیرندگان (مستقل از برنامه درسی) ” طرح‌های پژوهشی را حمایت می‌کند. امیدوارم براتون خبر   حمایت از طرح‌های مربوط به مهارت‌های شناختی در دوره پساکرونا براتون مفید بوده باشه

 
2023-01-24 07:04:42