حمایت از طرح‌های فناورانه حوزه«فرآورده‌های طبیعی و داروهای گیاهی» به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  حمایت از طرح‌های فناورانه حوزه«فرآورده‌های طبیعی و داروهای گیاهی»  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی در دومین رویداد ایده بازار ملی سلامت با محوریت گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و مکمل ها، […]

حمایت از طرح‌های فناورانه حوزه«فرآورده‌های طبیعی و داروهای گیاهی»

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  حمایت از طرح‌های فناورانه حوزه«فرآورده‌های طبیعی و داروهای گیاهی»  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی در دومین رویداد ایده بازار ملی سلامت با محوریت گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و مکمل ها، گفت: کشور ما در رتبه بندی تولید علم جهان در سال ۲۰۲۲ در زمینه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و مکمل ها، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: از طرفی با توجه به اینکه در زمینه زیست بوم کشور در حوزه پرورش گیاهان دارویی جزو کشورهای برتر هستیم ، لذا در حوزه فناوری هم باید شتاب بیشتری داشته باشیم.
رییس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد) افزود: در این زمینه ضروری است کمیته ای با عنوان فرآورده های طبیعی، مکمل و داروهای گیاهی متشکل از متخصصین این حوزه، اساتید دانشگاه و فناوران برتر در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد) تشکیل شود.
وی خاطرنشان کرد: در فراخوان های بعدی موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد)، طرح های مربوط به این حوزه در کمیته به طور تخصصی بررسی می شود و بعد از مصوب شدن طرح ها از آنها حمایت های لازم شکل می گیرد. امیدوارم براتون خبر   حمایت از طرح‌های فناورانه حوزه«فرآورده‌های طبیعی و داروهای گیاهی» براتون مفید بوده باشه

 
2023-11-05 16:33:18