حضور مردم برای تماشای فیلم ها و کنسرت ها و تئاترها فوق العاده بود به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری حضور مردم برای تماشای فیلم ها و کنسرت ها و تئاترها فوق العاده بود  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: آمار حضور برای تماشای فیلم ها و […]

حضور مردم برای تماشای فیلم ها و کنسرت ها و تئاترها فوق العاده بود

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری حضور مردم برای تماشای فیلم ها و کنسرت ها و تئاترها فوق العاده بود  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: آمار حضور برای تماشای فیلم ها و کنسرت ها و تئاترها در تهران و شهرستان ها فوق العاده بود. امیدوارم براتون خبر   حضور مردم برای تماشای فیلم ها و کنسرت ها و تئاترها فوق العاده بود براتون مفید بوده باشه

 
2023-03-01 20:56:10