حادثه در اسکله پتروشیمی رازی ماهشهر ۲ فوتی و ۴ مصدوم داشت به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,ماهشهر- بر اثر وقوع حادثه در اسکله پتروشیمی رازی ماهشهر، ۲ نفر جان باختند و چهار نفر دیگر مصدوم شدند. امیدوارم خبر  حادثه در اسکله پتروشیمی رازی ماهشهر ۲ فوتی و ۴ مصدوم داشت […]

حادثه در اسکله پتروشیمی رازی ماهشهر ۲ فوتی و ۴ مصدوم داشت

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,ماهشهر- بر اثر وقوع حادثه در اسکله پتروشیمی رازی
ماهشهر، ۲ نفر جان باختند و چهار نفر دیگر مصدوم شدند. امیدوارم خبر  حادثه در اسکله پتروشیمی رازی ماهشهر ۲ فوتی و ۴ مصدوم داشت براتون مفید بوده باشه