حادثه انفجار مین در منطقه فکه شوش/ یک نفر مصدوم شد به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز – فرماندار شوش گفت: بر اثر حادثه انفجار مین در شهرستان شوش یک نفر مصدوم شد. امیدوارم خبر  حادثه انفجار مین در منطقه فکه شوش/ یک نفر مصدوم شد براتون مفید بوده باشه

حادثه انفجار مین در منطقه فکه شوش/ یک نفر مصدوم شد

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز – فرماندار شوش گفت: بر اثر حادثه انفجار مین در
شهرستان شوش یک نفر مصدوم شد. امیدوارم خبر  حادثه انفجار مین در منطقه فکه شوش/ یک نفر مصدوم شد براتون مفید بوده باشه