جمع آوری ۷۵ کیلومتر خطوط لوله انتقال سوخت قاچاق به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,رییس کل دادگستری هرمزگان از کشف بیش از ۳ میلیون لیتر گازوییل و جمع آوری و ضبط ۷۵ کیلومتر خطوط لوله انتقال سوخت قاچاق در شهرستان میناب خبر داد. امیدوارم خبر  جمع آوری ۷۵ کیلومتر خطوط لوله […]

جمع آوری ۷۵ کیلومتر خطوط لوله انتقال سوخت قاچاق

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,رییس کل دادگستری هرمزگان از کشف بیش از ۳ میلیون لیتر
گازوییل و جمع آوری و ضبط ۷۵ کیلومتر خطوط لوله انتقال سوخت قاچاق در
شهرستان میناب خبر داد. امیدوارم خبر  جمع آوری ۷۵ کیلومتر خطوط لوله انتقال سوخت قاچاق براتون مفید بوده باشه