جشنواره فجر برای هناس خاطره دردناکی بود! به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری جشنواره فجر برای هناس خاطره دردناکی بود!  محمدرضا شفاه تهیه‌کننده سینمایی فیلم سینمایی هناس گفت: از جشنواره فیلم فجر خاطره خوبی نداریم این جشنواره در واقع جشن انقلاب اسلامی است ولی این فیلم در جشنواره مطلقا نادیده گرفته شد. […]

جشنواره فجر برای هناس خاطره دردناکی بود!

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری جشنواره فجر برای هناس خاطره دردناکی بود!  محمدرضا شفاه تهیه‌کننده سینمایی فیلم سینمایی هناس گفت: از جشنواره فیلم فجر خاطره خوبی نداریم این جشنواره در واقع جشن انقلاب اسلامی است ولی این فیلم در جشنواره مطلقا نادیده گرفته شد. امیدوارم براتون خبر   جشنواره فجر برای هناس خاطره دردناکی بود! براتون مفید بوده باشه

 
2022-07-03 18:12:57