جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی ۲ بهمن برگزار می شود به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی ۲ بهمن برگزار می شود  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی با اعلام این خبر، تصریح کرد: هدف این است که جشنواره […]

جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی ۲ بهمن برگزار می شود

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی ۲ بهمن برگزار می شود  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی با اعلام این خبر، تصریح کرد: هدف این است که جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی تبلور سیاست‌های پژوهشی در حوزه سلامت کشور باشد. بنابراین با نظر اعضای شورای عالی سیاستگذاری تحقیقات اثرگذار محور این دوره از جشنواره خواهد بود.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دستیابی به مرجعیت علمی و قرار گرفتن در میان سرآمدان علمی دنیا و پاسخ به نیازهای فعلی و آینده کشور در حوزه سلامت را از اهداف معاونت برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: این اهداف چهار محور اصلی دارد. نیروی انسانی نخبه و توانمند اولین رکن است که دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمینه پرورش و تربیت نیروی انسانی متخصص فعالیت می‌کنند. رکن بعدی اقتصاد دانش بنیان است که موتور محرک تولیدات علمی در کشور به شمار می رود.
پناهی افزود: دیپلماسی علمی رکن سوم این هدفگذاری است که بر لزوم تعامل دوجانبه با عرصه بین الملل تاکید دارد و رکن آخر اثرگذاری و ترجمان دانش است که هر دانشی که در کشور تولید می شود باید اثرات آن را مردم جامعه نیز احساس کنند و از دستاوردهای آن در سطح جامعه بهره برداری شود.
وی تاکید کرد: جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی، تبلور سیاست های پژوهشی در کشور است و در همین راستا جهت نهادینه سازی سیاست های اتخاذ شده، فرآیندهای اجرایی آنها در جشنواره مورد تشویق و توجه قرار خواهد گرفت تا با یک روند تدریجی دانشگاه های علوم پزشکی و محققان کشور با سیاست ها همراه شوند. امیدوارم براتون خبر   جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی ۲ بهمن برگزار می شود براتون مفید بوده باشه

 
2023-08-07 17:32:44